Απόψεις

Μερικές φορές ζω καταστάσεις που μου προκαλούν αμφιλεγόμενες σκέψεις. Πολλές από αυτές τις σκέψεις απλά τις αφήνω να ξεχαστούν στον χρόνο, για μερικές όμως, κυρίως αυτές που νοιώθω ως πιο ασυνήθιστες, θέλω να μπορώ να τις μοιράζομαι εύκολα.

Αυτό το ιστολόγιο, λοιπόν, είναι μια προσπάθεια να ανάψω ένα φως, που κάποιον μπορεί να τον τυφλώσει, να τον αφήσει αδιάφορο ή να του δώσει μια μικρή βοήθεια να δει στο σκοτάδι.

Ο δε ορισμός της χρήσης αυτού του ιστολογίου, είναι περισσότερο μια υπενθύμιση προς τον εαυτό μου, ώστε να έχω πάντα ως στόχο την δημιουργία βέλτιστα χρήσιμης πληροφορίας.