Κατηγορίες
tech

Από το VirtualBox στο Virtual Machine Manager

Πολλές φορές δεν μας αρκεί το λειτουργικό σύστημα που έχουμε και θέλουμε να δοκιμάσουμε κάποιο άλλο. Κάποτε αυτό γινόταν με το λεγόμενο dual boot, δηλαδή την δυνατότητα να εκκινεί ο υπολογιστής μας, εμφανίζοντας μας ένα μενού όπου επιλέγαμε ποιο λειτουργικό σύστημα θέλαμε να χρησιμοποιηθεί, ανάμεσα σε αυτά που ήταν ήδη εγκατεστημένα στον σκληρό μας δίσκο.

Αυτό βέβαια σήμαινε ότι για να μεταβούμε απ’ το ένα λειτουργικό σύστημα στο άλλο, έπρεπε να κάνουμε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν λογισμικά που εξομοιώνουν άλλα υπολογιστικά συστήματα μέσα στο λειτουργικό μας σύστημα. Αυτά τα άλλα υπολογιστικά συστήματα τα λέμε εικονικές μηχανές, και σ’ αυτές μπορούμε να έχουμε εγκατεστημένο όποιο λειτουργικό σύστημα θέλουμε, μιας και αυτό δεν θα καταλάβει ότι βρίσκεται μέσα σε μια εικονική μηχανή. Ένα τέτοιο λογισμικό εξομοίωσης είναι το VirtualBox και ένα άλλο είναι το Virtual Machine Manager.

Παρόλο που το VirtualBox είναι ελεύθερο λογισμικό, η χρήση του στο Debian είναι περιορισμένη, και ενώ υπάρχει ως πακέτο εγκατάστασης στο Debian 8, δεν υπάρχει στο Debian 9, ούτε στο Debian 10 όπου προτείνεται μάλιστα η χρήση του Virtual Machine Manager (VMM).

Αν χρησιμοποιούμε Linux μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το VMM, μιας και θα έχουμε μια ταχύτατη εικονική μηχανή και ταυτόχρονα ακολουθούμε τις συστάσεις του Debian.

Εγκατάσταση VΜΜ και QEMU

Αν δεν τα έχουμε ήδη στο σύστημα μας, εγκαθιστούμε το VΜΜ και το QEMU. Στη συνέχεια, μέσα από το VMM, δημιουργούμε μια εικονική μηχανή και εγκαθιστούμε το λειτουργικό σύστημα που θέλουμε όπως θα κάναμε και κανονικά χωρίς εικονική μηχανή.

Εγκατάσταση για το λειτουργικό σύστημα Debian:

$ sudo apt install virt-manager qemu-system-x86

Μετατροπή εικονικής μηχανής

Αν ήδη έχουμε κάποια εικονική μηχανή στο VirtualBox και θέλουμε να μεταβούμε στο VMM, χρειάζεται να αντιγράψουμε το αρχείο που αντιστοιχεί στον εικονικό σκληρό δίσκο που είναι δημιουργημένος στο VirtualBox και να μετατρέψουμε το αντίγραφο σε αντίστοιχο εικονικό σκληρό δίσκο για το VMM. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Βλέπουμε τα εγκατεστημένα εικονικά μηχανήματα στο VirtualBox

$ vboxmanage list hdds

Βάζουμε το πλήρες μονοπάτι του εικονικού σκληρού δίσκου που μας ενδιαφέρει και δημιουργούμε ένα προσωρινό αντίγραφο σε μορφή raw (με επέκταση .img). Το νέο αρχείο .img που θα δημιουργηθεί θα έχει 5-10 φορές μεγαλύτερο μέγεθος από το αρχικό.

$ vboxmanage clonehd --format RAW /home/vangelis/VirtualBoxVMs/RaspberryPi.vdi /home/vangelis/KVM/RaspberryPi.img

Ελέγχουμε το μέγεθος του νέου αρχείου .img και το μετατρέπουμε σε αρχείο μορφής .qcow2 ώστε να μην καταλαμβάνει πολύ χώρο.

$ cd /home/vangelis/KVM/
$ du -h RaspberryPi.img
$ qemu-img convert -f raw RaspberryPi.img -O qcow2 RaspberryPi.qcow2

Ανοίγουμε το VMM και δημιουργούμε νέο εικονικό σκληρό δίσκο κάνοντας εισαγωγή του αρχείου qcow2 που δημιουργήσαμε. Στο τελευταίο βήμα επιλέγουμε “Customize configuration before install”.

Αφού όλα πήγαν καλά, το αρχείο .img δεν το χρειαζόμαστε άλλο και μπορούμε να το διαγράψουμε.

Περισσότερα

Το Virtual Machine Manager χρησιμοποιεί το QEMU και το KVM.
Το KVM (από το Kernel-based Virtual Machine) είναι μια πλήρης λύση εικονοποίησης για το Linux σε x86 υλικό.

Το QEMU (από το Quick Emulator) είναι μια λύση εικονοποίησης που μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, αλλά αν χρησιμοποιηθεί μαζί με το KVM, σε επεξεργαστές x86 ή ARM με επεκτάσεις εικονοποίησης, τότε μπορεί να είναι ταχύτατο.

Η συνιστώσα πυρήνα του KVM συμπεριλαμβάνεται στο Linux, από την έκδοση 2.6.20, ενώ η συνιστώσα χρήστη του KVM συμπεριλαμβάνεται στο QEMU, από την έκδοση 1.3.

Τα Virtual Machine Manager, KVM και QEMU, είναι ελεύθερα λογισμικά ανοιχτού κώδικα (GNU GPL).

Πηγές:

Έχετε κάτι να σχολιάσετε;