Κατηγορίες
tech

Τα μηνύματα υποβολών στο git

Όταν χρησιμοποιούμε το git, είναι σημαντικό να είναι σαφείς οι αλλαγές που κάνουμε κάθε φορά, ώστε να μπορούμε να τις ανιχνεύουμε μελλοντικά. Έτσι, κάθε φορά που κάνουμε μια υποβολή (commit), είναι υποχρεωτικό να καταχωρούμε και ένα μήνυμα που να περιγράφει την εργασία μας.

Αυτά τα μηνύματα που συνοδεύουν τις υποβολές μας, πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένα ώστε να είναι όσο γίνεται συνοπτικά, να περιγράφουν με ακρίβεια τις αλλαγές που έγιναν στο συγκεκριμένο commit, και να τα γράφουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολο, εκτός από εμάς, να αντιλαμβάνονται και οι υπόλοιποι developers τι αλλαγές έγιναν.

Τα παραπάνω, εκτός από αναγκαία στην περίπτωση που θα χρειαστεί να επιλύσουμε ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε παλαιότερη χρονική στιγμή, είναι επίσης χρήσιμα και σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Βλέπουμε το μήνυμα της υποβολής, βλέπουμε και το diff με το προηγούμενο commit και έτσι μελετάμε ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα κώδικα με την λύση που δόθηκε.

Τέλος, δεν υπάρχει τεχνικός περιορισμός στην γλώσσα που χρησιμοποιούμε για τα μηνύματα, ούτε είναι συνηθισμένο κάποιο project να έχει τέτοιες απαιτήσεις, αλλά αν θα θέλαμε να προσελκύσουμε developers από διάφορες χώρες, τότε θα έπρεπε προκαταβολικά να επιλέγαμε τα αγγλικά ως γλώσσα των μηνυμάτων.

Σχετικό άρθρο: Το git με απλά λόγια

Έχετε κάτι να σχολιάσετε;