Κατηγορίες
tech

Ρύθμιση RealVNC Server στο Raspberry Pi

Συμβατότητα με άλλους πελάτες VNC

Το RealVNC, που χρησιμοποιείται και στο Raspberry Pi OS, δεν επιτρέπει εισερχόμενες συνδέσεις από άλλους υπολογιστές, με χρήση username και password, εκτός και αν η εισερχόμενη σύνδεση προέρχεται από απομακρυσμένο υπολογιστή που χρησιμοποιεί τον πελάτη VNC Viewer.

Αν θέλετε να συνδεθείτε στο Raspberry Pi χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό πελάτη, όπως το Vinagre ή το TightVNC, θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες αλλαγές στις ρυθμίσεις του RealVNC Server στο Raspberry Pi.

Ρυθμίσεις

Ανοίξτε ένα παράθυρο τερματικού ή μια σύνδεση SSH και πληκτρολογήστε

sudo nano /etc/vnc/config.d/common.custom

και γράψτε μέσα στο αρχείο

Authentication=VncAuth

Αποθηκεύστε και βγείτε από το nano με Control+X, και Υ.

Τώρα πρέπει να ορίσετε ένα ξεχωριστό συνθηματικό VNC πληκτρολογώντας:

sudo vncpasswd -service

Κάντε επανεκκίνηση ή πληκτρολογήστε:

sudo systemctl restart vncserver-x11-serviced.service

Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας έναν οποιοδήποτε πελάτη VNC, όπως το Vinagre.